اسم شخص مورد نظر را به همراه اسم مادر او ( اسم ثبت شده در شناسنامه )بر اساس حروف ابجد به عدد تبدیل و با هم جمع نموده و بر عد ۱۲ تقسیم می نمائیم عدد باقیمانده اگر ۱ شد طالع شخص برج حمل می باشد اگر ۲ برج ثور و ...

الف

ب

ج

د

ه

و

ز

1

2

3

4

5

6

7

ح

ط

ي

ك

ل

م

ن

8

9

10

20

30

40

50

س

ع

ف

ص

ق

ر

ش

60

70

80

90

100

200

300

ت

ث

خ

ذ

ض

ظ

غ

400

500

600

700

800

900

1000

 
لازم به توضیح می باشد که برج حمل زنان با مردان متفاوت می باشد .
 
مثال: نام شخص علی و نام مادر زینب می باشد.
 
علی  ـ  ۱۱۰ = ۱۰+۳۰+۷۰
زینب ـ   ۶۹ = ۲ +۵۰ +۱۰ + ۷
 
جمع دو اسم  ۱۷۹ می باشد حاصل جمع را تقسیم بر عدد ۱۲ می نمائیم عدد حاصل عدد برج طالع شخص می شود.
باقیمانده تقسیم  ۱۷۹ بر ۱۲ می شود ۱۱ پس برج طالع علی برج یازدهم یعنی دلو می باشد.
پس از به دست اوردن نام برج طالع شخص به قسمت آرشیو موضوعی رفته برج مورد نظر را مطالع می نمائید .
 
برای توضیح بیشتر نظر بدهید.
+ نوشته شده در  جمعه بیستم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 14:54  توسط دایی  |